مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره تابعیت، استمرار، متضرر، ورود، حمایت، حق

ی گردد.21د) نظریه تابعیت واقعی و مؤثر22 به موجب این نظریه برای تعیین تابعیت حقیقی و واقعی شخصی که دارای تابعیت مضاعف یا متعدد می باشد مرجع بین المللی باید مجموع اوضاع و احوال و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد تابعیت، حمایت، دولتی، دیپلماتیک، تبعه، ارادی

جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (664)

1-2- بیان مسئله31-3- اهداف تحقیق71-4- اهمیت وضرورت پژوهش71-5- پرسشهای تحقیق91-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها9فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمه112-1- مبانی نظری سازه طلاق112-1-1- انواع طلاق132-1-2- تعارض ناشی از طلاق عاطفی182-1-3- نظریه های طلاق ادامه مطلب…

By 92, ago